งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561

Activities

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561 เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคนได้กินเลี้ยงฉลองสังสรรค์กัน

กิจกรรมวันเด็กปี 62 เมื่อ วันพุธ ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางคณะ CSR ของบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆ ที่วัดสังวรพิมลไพบูลย์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

อบรมประจำปีครั้งที่ 1/2562 บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมประจำปีครั้งที่ 1 เมื่อวัน เสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานในบริษัททุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

AUDIT : REASSESSMENT GMP HACCP และ การตรวจติดตามระบบ ISO 2015 เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้มีการตรวจรับรองต่ออายุ CERTIFICATE ระบบ GMP CODEX ระบบ HACCP และได้มีตรวจติดตามระบบ ISO 2015 โดยบริษัท GGM ผลการตรวจของทางบริษัท เรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดี

ประเพณีสรงน้ำพระประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระประจำปีขึ้น ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งของทุกๆปี เพื่อให้พนักงานที่บริษัทได้สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม CSR 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR) ทางเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคมในปัจจุบัน