โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม CSR 2562

  • Home
  • /
  • Activities
  • /
  • โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม CSR 2562

โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม CSR 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR) ทางเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคมในปัจจุบัน