อบรมประจำปีครั้งที่ 1/2562

  • Home
  • /
  • อบรมประจำปีครั้งที่ 1/2562

อบรมประจำปีครั้งที่ 1/2562

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมประจำปีครั้งที่ 1 เมื่อวัน เสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานในบริษัททุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ