ข่าวสารองค์กร

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทแฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมพาพนักงานไปเที่ยวประจำปีที่เกาะล้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคน

         เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR) ทางเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคมในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดบางม่วง ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ทางเราได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีเพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ยอดทำบุญที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้รวมยอดได้ทั้งหมด 46,780 บาท ทางเราได้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ที่มีจิตศรัทธา จิตที่เป็นกุศลอันดี จิตที่บริสุทธิ์ ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำครั้งนี้ส่งผลในชาตินี้และชาติหน้า ให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บไม่ป่วย ร่ำรวยเงินทอง ตลอดไปเทอญ สาธุๆ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระประจำปีขึ้น ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งของทุกๆปี เพื่อให้พนักงานที่บริษัทได้สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR) ทางเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคมในปัจจุบัน

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมประจำปีครั้งที่ 1 เมื่อวัน เสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานในบริษัททุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

ข่าวสารทั่วไป

มาแล้วจ้า….ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2561 

รีบมาสมัครกันเยอะๆ น้า ! แล้วพบกันที่สำนักงาน

->สมัคร->สัมภาษณ์->ทราบผลทันที