ขึ้นทะเบียน อย.

ขึ้นทะเบียน อย.

ยินดีต้อนรับ

เริ่มต้นผลิตแบรนด์กับเรา เริ่มต้นธุรกิจของท่านได้แล้ววันนี้

โทร 02-449-2477-9

เริ่มต้นผลิตแบรนด์อาหารเสริมกับเรา บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด

ขึ้นทะเบียน อย.

นอกจากงานรับผลิตอาหารเสริมแล้วทางเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและขึ้นทะเบียน อย.อาหารเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยทางเรามีบริการรับดูแลและดำเนินการขึ้นทะเบียน อย.ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งประเภท สบ.5 และ สบ.3 พร้อมทั้งบริการส่งวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามประกาศฯกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีความยากง่ายแตกต่างกันไป
          โดยความแตกต่างของการขึ้นทะเบียนประเภท สบ.5 และ สบ.3 นั้นจะอยู่ที่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นหลักว่ามีส่วนประกอบที่นอกเหนือจากบัญชีรายชื่อที่องค์การอาหารและยากำหนดหรือไม่ เพราะถ้าหากมีส่วนประกอบที่นอกเหนือจากบัญชีแล้ว ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นจะต้องมีการยื่นทะเบียนประเภท สบ.3 ที่จะมีขั้นตอนและระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าประเภท สบ.5 ซึ่งเป็นการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั่วไปที่ไม่มีส่วนประกอบนอกเหนือจากบัญชีรายชื่อ 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม