กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดบางม่วง 2562

      เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดบางม่วง ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ทางเราได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีเพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ยอดทำบุญที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้รวมยอดได้ทั้งหมด 46,780 บาท ทางเราได้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ที่มีจิตศรัทธา จิตที่เป็นกุศลอันดี จิตที่บริสุทธิ์ ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำครั้งนี้ส่งผลในชาตินี้และชาติหน้า ให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บไม่ป่วย ร่ำรวยเงินทอง ตลอดไปเทอญ สาธุๆ