โครงการ ERP

2015-07-17 10:20:01

           บริษัท แฟร์  เมดดิซีน จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ ERP (Enterprise Resource Planning) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ERP จากหม่อมราชวงศ์ ปรัดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

          

 

         


Today
20

This Month
789

Total
29,349
Copyright : 2015 Fairmedicine.co.th
Design By Cw.in.th