โครงการแรงงานสมานฉันท์ ปี 2560

2017-05-31 14:59:01

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการแรงงานสมานฉันท์ ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้จัด โดยจัด ณ.วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และเข้าร่วมโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ


Today
8

This Month
653

Total
28,048
Copyright : 2015 Fairmedicine.co.th
Design By Cw.in.th