กิจกรรม CSR

2017-03-16 15:36:43

กิจกรรม   อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

เพื่อให้การดำเนินด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในเรื่องของการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบอีกทั้งใส่ใจในเรื่องกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทได้ส่งพนักงานของบริษัทไปอบรมขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานในวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2560  ที่ผ่านมา


Today
20

This Month
789

Total
29,349
Copyright : 2015 Fairmedicine.co.th
Design By Cw.in.th