เดินรณรงค์ยาเสพติด

2016-08-16 11:13:12

คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส) ได้เดินรณรงค์และแจกแผ่นพับเรื่องยาเสพติด ในหมู่บ้านพร้อมจิตร วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความรู้เรื่องยาเสพติด จะได้ป้องกันลูกหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  


Today
14

This Month
689

Total
25,987
Copyright : 2015 Fairmedicine.co.th
Design By Cw.in.th