โครงการแรงงานสมานฉันท์

2016-07-02 16:56:06

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการแรงงานสมานฉันท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนนทบุรี วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ. วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และ ทำความสะอาดพื้นที่วัด โดยมีสถานประกอบการของจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมจำนวนมาก


Today
20

This Month
789

Total
29,349
Copyright : 2015 Fairmedicine.co.th
Design By Cw.in.th