โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2015-07-17 13:50:25

           บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้เข้าร่วม "โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ นักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ 31 กรกฎาคม 2558 และได้รับรางวัล "ประกาศเกียรติคุณ" จากกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558


Today
20

This Month
789

Total
29,349
Copyright : 2015 Fairmedicine.co.th
Design By Cw.in.th